Generelle forhold

Rettigheder
Rettighederne til dit manuskript eller bog er altid dine. Hvis du ønsker det, kan du altid opsige din kontrakt med Skriveforlaget, blot det sker med to ugers varsel. Og det er kun dig, der kan give tilladelse til, at dit værk optræder i hel stand eller i uddrag i andre sammenhænge.

Ansvar
Selvom Skriveforlaget kender indholdet, er det dig alene, der har ansvaret og skal sørge for, at det er i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning på en måde, så tekst og eventuel illustration ikke er i uoverensstemmelse med ophavsretsloven. Dit manuskript må ikke krænke eller på anden vis fornærme tredje part, være af ekstremistisk eller racistisk karakter eller indeholde injurierende eller usande oplysninger om tredje part. Bliver din bog efter udgivelse dømt eller vurderet til ikke at opfylde gældende lovgivning eller på anden måde vurderet krænkende over for tredje part, forbeholder Skriveforlaget sig ret til at fjerne titlen fra vores sortiment uden at yde kompensation til forfatteren.

Bibliotekspenge
Du skal selv sørge for at tilmelde dig hos Biblioteksstyrelsen, hvis du ønsker at få del i de årlige bibliotekspenge, som Kulturstyrelsen uddeler. Du kan tilmelde dig på http://www.kulturstyrelsen.dk/tilskud-tilladelser/stamside/tilskud/biblioteksafgift-for-boeger/.

Skat
Det honorar, som Skriveforlaget udbetaler, er der ikke trukket skat af. Det er dit eget ansvar som forfatter at oplyse SKAT om din fortjeneste via selvangivelsen. Forfatterhonorarer er momsfri.

Grafisk materiale
Skriveforlaget har alle rettigheder i forbindelse med det grafiske materiale, vi udarbejder i forbindelse med din bog inklusive forsidedesign og layout. Hvis du selv leverer noget af det grafiske materiale, beholder du naturligvis rettighederne til det.

Hvis du leverer grafisk materiale til Skriveforlaget, som du ikke selv har rettighederne til, er det dit ansvar at sørge for, at det kommer i orden inden udgivelsen. Skriveforlaget fralægger sig ethvert ansvar for en eventuel erstatningssag i forbindelse med rettigheder til grafisk materiale, som vi får leveret af forfatteren, og et tab i den forbindelse vil blive påført forfatteren. Samtidig forholder Skriveforlaget sig ret til i sådanne tilfælde at trække udgivelsen tilbage med øjeblikkelig virkning.