Søger du en bestemt titel? Tast CTRL+F for at benytte din browsers søgefunktion.

Nyeste udgivelser fra Skriveforlaget

Skønlitteratur

Krimi og thriller

Fantasy og eventyr

Digte

Spiritualitet

Erindringer

Livshistorier

Samfund

Selvudvikling

Hobbybøger

Børn og unge

Børnene dernedefra - fantasifortællinger baseret på virkelige hændelser

Af Kirstin Deckert

Udgivet 14. september 2012 / ISBN 978-87-92573-99-5

Krysta, Pjuske, Knotte og de andre lever i Sydslesvig. 2. verdenskrig er lige slut. Der sker de mærkeligste ting omkring dem, som de må forholde sig til. 

Børnene dernedefra er 12 mosaikker om, hvordan dansk-tyske børn havde det efter 2. verdenskrig. Hvordan deres vilkår var, og hvordan deres sammenhold var. De talte begge sprog, boede i Tyskland, men følte sig stærkt knyttede til Danmark og gik i dansk skole.

Forfatter Kirstin Deckert er selv ”dernedefra”, og det meste af det, børnene kommer ud for i bogens fortællinger, har hun, hendes søster eller deres kammerater selv oplevet.

Bagerst i bogen er der en række spørgsmål som oplæg til samtale og debat mellem børn og deres voksne samt lette researchopgaver til børn. Alder 11-14 år.

”Sch!” Krysta løftede en hånd, og de andre stod og lyttede. Mørket var ved at lægge sig om dem som en kåbe foret med angst. Der var det igen. Råbet. De hørte det alle sammen. Det var ikke noget spøgelse, ikke en fantasi.
”Hjælp!”
En isklo holdt dem fast. Gyset kravlede op ad deres rygge som sære væsener, der fik nakkehårene til at stritte. Fuldmånen stod lysende som en iskugle på himlen og kastede et spøgelsesagtigt skær over søen.
”Hjælp!”
Der var det igen.

---

Medieomtaler

Uddrag af kronik fra Flensborg Avis, 11. marts 2012 af forfatter dr. phil. Karin Johannsen-Bøjsen:
“Det er godt, den bog er skrevet. Der er mystiske foreteelser som pubertetsbesvær, kønsmodning og homofili. Spændingen ved at gøre det forbudte, hemmelighederne og forvildelserne børnene imellem, men også vold mod børn og dyr, skyldfølelse og selvmordsforsøg. Ja, angsten for nådesløsheden, der venter den ugifte mor, bliver så hjerteskærende skildret, at den i hvert fald forførte denne læser til det formastelige, at springe over de følgende sider for at se, hvorledes den historie endte. Og der er dramatik i form af naturfænomener som en storm over Flensborg Fjord med børn i en robåd, de ikke kan manøvrere, våger, der skyder truende op omkring legende drenge på den tilfrosne slotssø, og et voldsomt sommerligt tordenvejr, der dog ender med, at to unge mødes for at blive sammen, om ikke for altid, så dog for en del af deres liv.
Men også læsere, der ikke har del i forfatterens minder, vil blive bevæget af denne bog, blot de kan lide at læse om børn og deres måde at se verden på.”

*

Uddrag af en firesidet artikel, ”Fredelig sameksistens” af adjunkt Anna Poulsen i Børne- og ungdoms-litteratur magasinet BUM 9. marts 2013:
“Forfatterens gode intension om at bygge bro mellem børn i nutid og datid med henblik på forståelse og fredelig sameksistens lykkes derfor på mange måder. Den eksotiske datid rummer mange genkendelige forhold også for en nutidig læser – på det lille plan i den nære historie.
2. Verdenskrig og tiden herefter bliver i høj grad skelsættende for skiftet i opfattelsen af barndomsbegrebet. Nok er leg, læring og kærlighed stadig de styrende principper, men forholdene, under hvilke de kommer til udfoldelse er forandrede. Og det er dette brydningsfelt, forfatteren Kirstin Deckert skriver ind i, når hun i bogen Børnene dernedefra skildrer dagligdagen for en gruppe børn i tiden umiddelbart efter 2. Verdenskrig. Vi er i Nordtyskland omkring Lyksborg og Flensborg, børnene og deres familier er dansksindede og taler både dansk og tysk.
Forfatteren benævner sine beskrivelser som mosaikker. Og hensigten med bogen er, at børn og unge i alderen 11-14 år og deres voksne – forældre og lærere – kan samtale om de enkelte tekster med henblik på sammenligninger mellem nutid og fortid. Målet for forfatteren er ifølge Ugeavisen Vestfyn, at unge læsere præsenteres for historier fra “dengang” med henblik på også at blive klogere på deres hverdag i nutiden.
Kompositorisk består bogen således af 12 mosaikker. Men hvor en mosaik normalt udgøres af et enkelt sammenstykket billede – eller sprogbillede, som har egenværdi og kan opleves alene, løber der her i bogen en kontinuitet mellem de enkelte mosaikker, og de skal læses i den rækkefølge, de står i, for at give et helhedsindtryk.”

*

Ugeavisen Vestfyn, oktober 2013 ved BRE.
Interview: Forfatter debuterede med debatbog. I “Børnene dernedefra” kæder Kirstin Deckert oplevelser i barndommen sammen med nutiden, der i bogen bliver til en blanding af fiktion og fakta. Børn og unge bliver overdænget med reklamer og markedsføring, der er påvirkninger alle steder fra, som danner deres billeder og meninger. Forfatteren vil gerne have, at børnene bliver bevidste om, at de ikke er så frie, som de tror. Der er nærmest tvangsindlagte til at købe bestemt tøj og bestemte mobiltelefoner, mener Kirstin Deckert. Mange unge aner ikke, at der fandtes og stadig findes et dansk mindretal syd for grænsen, siger Kirstin Deckert.

*

Leif Vork Madsen, pastor emeritus i Duborg-Samfundets blad, december 2012 fra artikel om Børnene dernedefra:
“Anderledes og usædvanlig bog. Mere end blot underholdning. Er med til at skærpe unge læseres opmærksomhed. Handler om: omgivelser og kultur
mobning – angst
tro – tillid – kærlighed
nationalitet og globalisering
samfund og identitet
søgen og seksualitet.
Mit 12-årige barnebarn læste bogen med stor glæde: ‘Den var ‘bare rigtig god’.”

149,00 DKK

Anekdoter og klummer

Historie

Religion og kunst

Rejsebøger

Fagbøger

Poesi og digte

Seksualitet